close

Společnosti GM a Honda zahajují komerční výrobu ve společném podniku na výrobu systémů vodíkových palivových článků, který je první v celém odvětví

  • Společnost Fuel Cell System Manufacturing LLC (FCSM) zahajuje sériovou výrobu jednotky v novém závodě v americkém Michiganu
  • Nový systém palivových článků ze společného vývoje zvyšuje výkon, zdvojnásobuje životnost a zároveň výrazně snižuje výrobní náklady
  • Prototyp systému vodíkových palivových článků nové generace bude představen na veletrhu Hannover Messe v dubnu 2024

Společnosti GM a Honda zahájily výrobu systémů vodíkových palivových článků ve svém společném podniku Fuel Cell System Manufacturing LLC (FCSM), který je vůbec prvním velkým výrobním společným podnikem na výrobu palivových článků.

Od svého založení v lednu 2017 v Michiganu na základě společné investice ve výši 85 milionů dolarů (99 milionů eur/72,3 milionu liber) přinesl závod o rozloze 70 000 metrů čtverečních již 80 pracovních míst. Vodíková energetická řešení světové úrovně, která se od ledna vyrábějí ve společnosti FCSM, budou obě společnosti využívat v různých produktových aplikacích a obchodních podnicích.

Společnosti GM a Honda založily vůbec první společný podnik na výrobu systémů palivových článků, který zahájil sériovou výrobu palivových článků pro dopravu i jiná použití. Prezident FCSM Suheb Haq k tomu uvedl: „Na začátku máme suroviny pro membránu a elektrodu a na konci kompletujeme hotové systémy. Za úspěchem společnosti FCSM stojí neustálé investice a angažovanost obou společností. Tento závazek je v souladu s naším posláním vyrábět vysoce kvalitní, odolné a cenově dostupné systémy vodíkových palivových článků pro širokou škálu aplikací a zákazníků.“

„Spojili jsme silné stránky společností Honda a GM, abychom v tomto společném podniku zajistili co nejvýkonnější výrobní systém,“ uvedl Tetsuo Suzuki, viceprezident společnosti FCSM. „Do sériové výroby jsme vnesli důraz na detail a vysokou kvalitu a nyní jsme připraveni uspokojit potřeby zákazníků, kteří budou poptávat budoucí aplikace technologie palivových článků, a zahájit tak vodíkovou éru.“

Inženýři společností Honda a GM začali v roce 2013 pracovat na společném vývoji nové generace systému palivových článků. Kromě zvýšení výkonu společnosti spolupracovaly na zdvojnásobení odolnosti ve srovnání s palivovým článkem Honda Clarity 2019. Použily při tom materiály odolné proti korozi a zlepšily provoz při nízkých teplotách.

Obě společnosti se také společně zaměřily na snížení nákladů na vývoj a výrobu. Využily úspory z rozsahu, zdokonalily konstrukce článků, zjednodušily podpůrná pomocná zařízení, zapojily společné zdroje a omezily používání drahých kovů. Výroba nových systémů palivových článků tak bude o dvě třetiny levnější než u palivového článku Honda Clarity 2019.

Společnost FCSM rovněž vyvinula značné úsilí s cílem zajistit nejvyšší úroveň kvality a zároveň zvýšit produktivitu výroby. Podnik využívá mnoho průkopnických metod při automatizaci výroby membránových elektrod a montáži baterií palivových článků.

Systém palivových článků je nezbytnou součástí ambiciózního přístupu společnosti Honda „Tři cesty k NULOVÉMU DOPADU“, v rámci kterého chce dosáhnout globálního cíle nulového dopadu na životní prostředí do roku 2050, a to nejen prostřednictvím svých výrobků, ale celého jejich životního cyklu, včetně firemních aktivit.

  • Uhlíková neutralita ve všech produktech Honda a firemních aktivitách do roku 2050.
  • Oběh zdrojů – používání 100% udržitelných materiálů s cílem vytvořit oběhové hospodářství umožní společnosti Honda recyklovat nebo opětovně použít všechny materiály z jejích vozidel, znovu je zpracovat na suroviny a ty opět použít při výrobě nových produktů.
  • Využívání čisté, obnovitelné energie, včetně elektrifikace a vodíku.

Společnost Honda rozšíří využití nového systému palivových článků mimo elektromobily s palivovými články na různé interní a externí aplikace. To stimuluje poptávku po vodíku a využívání systému usnadní dosažení uhlíkové neutrality společnosti.

Společnost Honda Motor Europe představila prototyp nové generace systému vodíkových palivových článků na Evropském vodíkovém týdnu v Bruselu v listopadu 2023. Během pětidenní akce přivítala více než 100 návštěvníků z různých odvětví z celého regionu.

Cílem společnosti Honda je stimulovat poptávku po vodíku jeho prosazením ve výrobcích a podnicích se zaměřením na čtyři oblasti použití, včetně elektromobilů s palivovými články a užitkových vozidel, stacionárních elektráren a stavebních strojů.

„Zájem o systém palivových článků nové generace byl při jeho představení v Bruselu neuvěřitelný,“ říká Ingo Nyhues, zástupce generálního ředitele pro plánování a rozvoj podnikání v Evropě společnosti Honda Motor Europe. „Vodík je jako nosič energie ideální pro mnoho průmyslových odvětví a ta podle toho reagují, přičemž se objevuje mnoho nových příležitostí, potenciálních partnerství a možností. Systémy palivových článků hrají nezastupitelnou úlohu na naší cestě k budoucnosti s nulovým dopadem na životní prostředí a mohou pomoci řadě průmyslových odvětví dosáhnout jejich vlastních cílů.“

Budoucí akce

Palivový článek se dále představí na veletrhu Hannover Messe 2024 (22.–26. dubna), kde bude společnost Honda pokračovat v hledání příležitostí ke spolupráci s obchodními a technologickými partnery s cílem prosadit aplikace tohoto produktu.

Účastníci akce se o tom mohou během veletrhu Expo přesvědčit na vlastní oči, když navštíví stánek C56 v hale 13. Podniky a potenciální partneři mohou týmu Hydrogen pokládat dotazy nebo ho požádat o schůzku prostřednictvím tohoto formuláře, (hydrogen@honda-eu.com).

© 2024 Honda Karlovy Vary, Autoservis Kolovrátek s.r.o.