close
  • Vystavené koncepty SUSTAINA-C a Pocket značky Honda společně se sériovým skútrem SH125 „Vetro“ představí výhody produktového designu založeného na udržitelnějším využití materiálů.
  • Tyto výrobky slouží jako prvotní potvrzení správnosti přístupu společnosti Honda k dosažení cíle uhlíkové neutrality do roku 2050 prostřednictvím strategie „Triple Action to Zero“.
  • Akce „Garden of Ideas“ časopisu Vanity Fair Italia, která je oslavou designu, inovací a udržitelnosti, se koná v Museo Diocesano v od 16. do 21. dubna.

Společnost Honda bude jedním z hlavních účastníků akce „Garden of Ideas“ časopisu Vanity Fair Italia na festivalu Milan Design Week, který s ekoná od 16. do 21. dubna. Na konceptech SUSTAINA-C a Pocket a na sériově vyráběném skútru SH125i „Vetro“ pro modelový rok 2024 zde představí výhody produktového designu založeného na udržitelnějším využití materiálů.

Modely značky Honda vystavené v Museo Diocesano jsou oslavou designu, inovací a udržitelnosti a představují jedinečné estetické možnosti, kterých lze dosáhnout opětovným využitím materiálů. Použití většího množství inovativních recyklovaných materiálů ve výrobním procesu navíc přispívá ke snížení emisí CO2.

Aktivním hledáním způsobů omezování spotřeby primárních surovin a dosažení energeticky úsporné recyklace s nízkými emisemi uhlíku se společnost Honda aktivně snaží urychlit svůj přechod od obchodního modelu založeného na hromadné spotřebě k oběhovému modelu. Všechny tyto kroky jsou součástí strategie „Triple Action to Zero“ (Tři cesty k nulovému vlivu na životní prostředí), jejímž cílem je dosáhnout do roku 2030 46% snížení emisí CO2 z provozní činnosti firmy a do roku 2050 pak plné uhlíkové neutrality.

Více informací o festivalu Milan Design Week 2024 naleznete zde.

© 2024 Honda Karlovy Vary, Autoservis Kolovrátek s.r.o.