close

V souladu s deklarovanou strategií Honda Electric Vision jsme úspěšně realizovali a zprovoznili projekt fotovoltaické elektrárny v provozovně Autoservisu Kolovrátek, s. r. o.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro snížení uhlíkové stopy provozovny. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde
k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost a zároveň k naplnění vize EMS v rámci konceptu Smart Company Honda 2030.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

© 2024 Honda Karlovy Vary, Autoservis Kolovrátek s.r.o.